maxtex group logo

ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร

AGI (Ag Growth International)

การหล่อเลี้ยงอาหารบนโลกประกอบด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในกระบวนการผลิต จัดเก็บ ผสม ขนส่ง และป้องกันวัตถุดิบหรือผลิตผลทางการเกษตรกว่าร้อยล้านตันที่ต้องมีการไหลเวียนทั่วโลกในทุกๆวัน

AGI ได้พัฒนานิยามโครงสร้างพื้นฐานของอาหารบนโลกขึ้นไปอีกขั้น ซึ่งรวมไปถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกตั้งแต่กระบวนการผลิตผลทางการเกษตร เคลื่อนย้ายสู่ตลาด จนถึงการแปรรูปเป็นอาหารของทั้งคนและสัตว์

01

ผู้ผลิตอุปกรณ์จัดการอากาศระดับโลกที่เชี่ยวชาญในการออกแบบโซลูชันที่กำหนดเองสำหรับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ช่วยให้ บริษัท ต่างๆปฏิบัติตาม OSHA, EPA และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอากาศบริสุทธิ์อื่น ๆ

02

ผู้ผลิตชั้นนำด้านอุปกรณ์จัดเก็บการจัดการและการปรับสภาพเมล็ดพืชรวมถึงถังขยะลิฟท์ถังเครื่องอบแห้งและน้ำยาทำความสะอาด

 

03

อุปกรณ์สำหรับอาหารสัตว์ อาหารเม็ด อาหารสัตว์ อาหารปลา ปุ๋ย การทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์และโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุและระบบพิเศษที่ใช้มาตรวัดเบาและหนักวัสดุสแตนเลสชนิดอ่อนและแบบอ่อน

04

โซลูชันการจัดการและจัดเก็บเมล็ดพืชในฟาร์มและเชิงพาณิชย์ตลอดจนระบบจัดเก็บและกักกันเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคปิโตรเลียมน้ำและอุตสาหกรรม มีจำหน่ายทั่วโลก

ระบบจัดเก็บปุ๋ย

AGI ให้บริการผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลชั้นนำของอุตสาหกรรมแก่ลูกค้าเพื่อปกป้องและรักษาคุณภาพของปุ๋ย มีโซลูชันที่กำหนดเองตามเป้าหมายและความต้องการของโครงการ AGI ยังนำเสนอโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถทนต่อกรณีการใช้งานที่หนักหน่วงที่สุด