maxtex group logo

การรับผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ

Maxtex เรามีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการปรับปรุงสูตรเดิมของลูกค้าให้ดีขึ้น การพัฒนาออกแบบสูตรเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ และการพัฒนาสายการผลิตเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภาพเฉิงซ้อน-2