maxtex group logo

ผลิตภัณฑ์

เครื่องคัดแยกคุณภาพ ระบบราง

นวัตกรรมเครื่องคัดแยกสีด้วยแสงที่ดีที่สุด

นวัตกรรมขั้นสูงสุดของเครื่องคัดแยกสีด้วยแสงสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ซิลิกา

เปลี่ยนขี้เถ้าแกลบเป็นเงิน

คุณรู้หรือไม่ผงซิลิก้า? มาจากขี้เถ้าแกลบ? ผงซิลิก้าทำจากขี้เถ้าแกลบ เราเพิ่มความบริสุทธิ์ด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีโดยการเผาแกลบที่อุณหภูมิ 600-700 องศาเซลเซียส