maxtex group logo
Maxtex Flour Factory (MFF)

 MFF เป็นโรงงานแปรรูปแป้งข้าวที่ทันสมัย ตั้งอยู่ที่ เฟส 9 นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จ.ชลบุรี เพื่อผลิตและแสดงการแปรรูปให้เห็นกระบวนการผลิตที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีระดับโลก และตอกย้ำกระบวนการผลิตที่ง่ายและปลอดภัย (Food Safety)

 ระบบการเข้าชมโรงงานผ่านระบบออนไลน์ใช้ระบบเทคโนโลยีที่เรียกว่า SMART Technology อันทันสมัย มีให้ชมหลากหลายมุมมอง รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำให้กับผู้สนใจลงทุน และผู้เข้าชมที่สนใจกระบวนการผลิต Maxx Series โดยผู้ที่สนใจเข้าชมออนไลน์ สามารถติดต่อนัดวัน เวลาขอเข้าชมโรงงานผ่านระบบ Live Streaming ได้ที่ บริษัท แม็กซ์เท็กซ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด www.maxtex.net

R&D

 Maxtex เล็งเห็นความโดดเด่นของกระบวนการผลิต Maxx Series ที่เราได้สร้าง Innovation, Technology , Know how, Technical Processing ระดับ World Class เพื่อส่งต่อถึงลูกค้าที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด

 Maxtex เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ และการศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปในวงกว้าง การ Training เป็นส่วนประกอบสำคัญมากสำหรับการพัฒนาบริษัทฯ ช่วยให้พนักงานไม่หยุดอยู่กับที่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีความก้าวหน้าก็ทำให้พนักงานมุ่งมั่นในการทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้วย ฝ่ายบริหารของแม็กซ์เท็กซ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงได้จัดให้มี Coaching และ Training อย่างต่อเนื่อง

 การเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปข้าวเพื่อผลิตเป็นแป้ง บริษัท แม็กซ์เท็กซ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด ได้ให้ความสำคัญในการศึกษาและเรียนรู้กับผู้เข้าชม หรือผู้ที่สนใจลงทุน ด้วยการเปิดให้เข้าชมกระบวนการผลิตแป้งทั้ง Offline และ Online ผ่านระบบ Live Streaming

 ที่แม็กซ์เท็กซ์ เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ โดยเฉพาะปัญหาที่ลูกค้าพบ และต้องการแก้ไข จึงได้จัดทำห้องประชุมที่ทันสมัยเพื่อรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งในแบบ Offline และ Online ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางเข้ามาขอรับคำปรึกษา ลูกค้าจะมั่นใจได้ว่า ในเส้นทางธุรกิจแป้ง จะมีแม็กซ์เท็กซ์เคียงข้างเสมอ ซึ่งเราได้พัฒนาระบบการประชุม Online

ข่าว

Victam Asia 2022 - Interview with Mr Tripop Boonmuan (Milling and Grain)
Mr Tripop Boonmuan, president and CEO of the Maxtex Trading Group of Bangkok, Thailand, talks to Milling and Grain magazine about the value offered by wet milling of brown rice to provide flour for baking purposes that is likely to challenge the more traditional dry milling process. Wet rice milling is the foundation of his companies rice flour milling platform that uses modern milling technologies and focuses on meeting consumer demand for 'wellness' products. Based on the use of pure water, micro-filtration processes in the drying process and recirculating to minimise waste water, this innovative process is small scale - with units ranging from 75kg to 250kg per hour - but provides a white, gluten-free flour for baking purposes that has a shelf life of 24 months without deterioration. A model of this unit was on display at Victam Asia 2022 which was held in early September 2022 in Bangkok, Thailand. The full video can be viewed on our homepage or on MAGTV. A full report from the co-located VIV Animal Health and Nutrition and Victam Asia 2022 expositions will be carried in our October edition along with reports from the four conferences hosted jointly by Perendale Publishers and the two event organisers.

“แม็กซ์เท็กซ์” เปิดตัว Maxx-Series RFPC ผลิตแป้งข้าวเจ้าชนิดโม่น้ำลุยตลาดโลก

Daily Manager 360 – “Maxtex Trading Group” ยกระดับกระบวนการผลิตแป้งข้าวเจ้าโม่น้ำ เปิดตัว Maxx-Series RFPC เครื่องจักรขนาดกะทัดรัดเจาะ SMEs เตรียมทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์-ออฟไลน์ ทั้งในประเทศและทั่วโลก จุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างรายได้ 2 หมื่นล้านภายใน 10 ปี และเร่งวิจัยและพัฒนาการผลิตแป้งเกรดพรีเมียมภายใต้แบรนด์ MAXX เพื่อการส่งออก รวมถึงการผลิตแบบ OEM

อ่านเพิ่มเติม

ปันปันแป้งเจ้า

แจกฟรีแป้งข้าวเจ้าคุณภาพดีที่ใช้เป็นส่วนผสมอาหาร ขนม เบเกอรี่ ช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าในสถานการณ์โควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

“แม็กซ์เท็กซ์” ส่งเสริมนวัตกรรมเครื่องทำแป้งข้าวเจ้าขนาดเล็ก ส่งออกสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน

นายไตรภพ บุญเหมือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็กซ์เท็กซ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้เร่งพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อ

อ่านเพิ่มเติม

Maxx Series is a unique processing solution designed to process rice into native flour by wet-milling method which gives a better quality over other flour making processes, resulting in longer-lasting, finest and best quality flour. Every processes of rice flour are served by one compact platform. All in one, all in the new innovation of rice flour industry.

The newest rice flour processing technology innovation by us extends to various kinds of flour. We manufacture rice flour processing machines to the highest premium quality flour products under stringent food safety standard.
We guarantee premium quality rice flour processing technology with latest innovation by wet milling method and with the world’s first innovation, MAXTEX.
 
Maxx Series is a unique processing solution designed to process rice grain into native flour by wet-milling method which gives a better quality over other rice flour making processes, resulting in longer-lasting, finest and best quality rice flour as premium products.With compact platform and production capacity which is 75 – 250 kilograms per hour and also easily disassembled and moved freely. It is suitable for SMEs and startups.The way of good investing, the way of new innovation.
Nutrition between brown rice flour and wheat flour would make some wonder about the flour alternatives.
We compared the nutritional contents of cooked brown rice flour and wheat flour below 2020 USDA and NIH data. Wheat flour is contained Glutamine and Gliadin and as we have known Glutamine is not good for health and most people have a Gluten allergy. Wheat flour is not the best choice for everybody. Brown rice flour enhances cooking with a nutty flavor and is therefore often used for baking bread, cakes, and even for thickening sauces.
Brown rice flour also serves as a gluten-free alternative and has higher nutrients.
Maxtex is concentrated on producing the best premium quality rice flour products and the newest innovation will be served to the global rice flour industry.
Produce the premium quality products for various industries whether the food industry in terms of the input raw materials for baking, desserts, sweets, breads, and also in the pharmaceutical and cosmetic industries. Maxtex unique Rice Flour Processing Compact Platform ( RFPC ) by wet milling method is created from our very own know-how technology and is entirely made in Thailand. Maxx Series is designed to produce world class platforms to process and transform various kinds of rice to rice flour, catering to customers globally. We assure customers and consumers alike will enjoy our best quality products. Customers who purchase Maxx Series will benefit from optimum technology with fantastic advantages such as incredible revenue with high profit margins, multiple value added solutions and quick return on investment. The more innovative, the more advantageous with Smart Technology.
Innovation of Maxtex, the way to enhance the rice flour processing quality. Pioneer and global leader for smart innovation, best technology, and know-how for rice flour processing through wet milling method.
Greatly emphasizes the use of simple and safe manufacturing processes (Food Safety) for the entirety of its production line.
Invest and build up the opportunities with modern rice flour processing factory by Maxtex.
We produce and process rice, using state-of-the-art, world-class manufacturing technology and form the new technology for the future of rice flour processing innovation.
Dry milling typically uses particle-on-particle contact to reduce materials’ size, while wet milling involves dispersing the material in a liquid and using solid, grinding elements to reduce size. Rice varieties can be broken down through either one of these processes, but wet milling, which we’ll discuss first, tends to be a more intensive process than dry milling. Wet milling, also known as wet grinding, is decanted to obtain wet flour after which it is dried in hot air before sieving to desired particle size. Once the milling process is complete, these particles are ready for use or can be dried and separated for incorporation into additional products. Wet milling is more complex than dry milling, thanks to the addition of a liquid, but this process also has the power to reduce a product into finer particles. This allows to produce a greater variety of byproducts and can result in improved physical properties in the final product. By contrast, dry milling utilizes no liquid element, and is most frequently used for the particle size reduction of dry materials like powders and granules, or de-agglomerating and de-lumping bulk materials. While dry milling is a less intensive process, which often makes it the first method considered, wet milling is the best and most efficient way to get to the preferred Rice Flour particle size.
MAXX SERIES, the most outstanding of new global business model.With 3 greatest advantages that Maxx Series has offered our partners. A unique processing solution designed to process rice into native flour by wet-milling method which gives a better quality over other flour making processes, resulting in longer-lasting, finest and best quality flour. In addition, Maxx Series could be able to customize feasibility study for your business with high capacity 75 – 250 KG./Hr. and also suitable for startups or SMEs which is taking the great opportunities of the new innovative business in the future with rice flour processing.

So, gluten-free is one of the ways to avoid intolerance and health problems. As a result of no gluten staples, most people could stop many gluten-related disorders such as digestive issues, skin problems, and also neurological issues. Besides avoiding harmful and adverse reactions, gluten-free could help you to have better health. Good gluten-free choices include naturally gluten-free foods, such as lean meats, low-fat dairy, vegetables, fruit, whole gluten-free grains and healthy fats. Nowadays, there are so many gluten-free products such as brown rice flour, gluten-free bread and bakery, gluten-free pasta, and pizza. These sound healthy and nutritious you can choose to consume and get a better life in the future. Maxtex is delighted to present “Maxx Series”, new innovation of rice flour, especially brown rice flour “premium wellness product”, processing compact platform by wet milling method, the way to produce the healthiest and the most suitable for healthier choice consuming.

The more nutrients you consume, the better health you have

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้บริหารของ บริษัท แม็กซ์เท็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท เราเชื่อว่าการเริ่มต้นที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จที่ยั่งยืน ดังนั้นเราจึงเดินหน้าการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม เพื่อให้สังคมเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถเติบโตไปพร้อมกับเรา

การฝึกสอนและการฝึกอบรม

การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานถือเป็นพันธกิจที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของบริษัท ฝ่ายบริหารของ Maxtex ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งนี้ จึงมีการฝึกสอนและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ