maxtex group logo

สุดยอดนวัตกรรม รวยได้ง่ายๆ...จากขี้เถ้าแกลบ เปลี่ยนขี้เถ้าแกลบให้เป็นเงิน จากโรงงานสกัดขี้เถ้าแกลบเป็นผงซิลิก้า (Silica Extraction Plant From Rice Husk Ash)

คุณรู้หรือไม่ "ผงซิลิก้า" ทำมาจากขี้เถ้าแกลบ

ผงซิลิก้า มาจากขี้เถ้าแกลบ สามารถนำไปทำให้บริสุทธิ์ ด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีด้วยการเผาแกลบที่อุณหภูมิสูง 600 - 700 องศาเซลเซียส ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ในวงการต่างๆ 3 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนผสมในหลายๆ อุตสาหกรรม

การแปรรูปและสกัดขี้เถ้าแกลบให้เป็นผงซิลิก้าทางเลือกใหม่ในการเพิ่มมูลค่ามหาศาลของโรงสี

ยางรถยนต์
ลูกกลิ้งยางข้าว
รองเท้า
ยางรองรางรถไฟ
หินขัดที่ทำด้วย Silicon Carbide
น้ำหมึก
สี
ยา
เครื่องสำอางค์
แป้งทัลคัม
ผงหมึกพิมพ์
ผงซักฟอก
สารกำจัดศัตรูพืช เช่น น้ำส้มควันไม้
การกรองอากาศเสีย
การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ
การกรองน้ำดื่ม
การบำบัดน้ำเสีย
อาหาร และ เครื่องดื่ม
เป็นส่วนหนึ่งกระบวนการอุตสาหกรรมต่างๆ
ใช้ในทางการแพทย์ เช่น ยาแก้ท้องเสีย
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากกันสารพิษ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
ผลิตแก้ว/กระจก
ผลิตภัณฑ์ซักล้าง
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในครัวเรือน
ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ (ฟอกสี)
ใช้ในอุตสาหกรรมสบู่และผงซักฟอก
การกำจัดความกระด้างของน้ำ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมการกลั่นปิโตรเลี่ยม

ปริมาณการใช้ Activated Carbon, Sodium Carbonate และ Silica ทั่วโลก