maxtex group logo

Maxx Smart Service (MSS)

เราให้บริการหลังการขายแบบครบวงจรในการควบคุมดูแลเครื่องจักรและระบบการดำเนินงานให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามีวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญที่จะช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมเครื่องจักร การดูแลด้านสุขอนามัย (Hygienic) ในระบบการผลิต การอบรมทักษะความรู้ความชำนาญของผู้ควบคุมเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุด