กว่า 2 ทศวรรษ กับความภาคภูมิใจในการบริการ

เราคือผู้รู้จริงที่จะช่วยท่านแก้ปัญหาอย่างจริงใจ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร โทรปรึกษาเราได้เสมอ

"เรื่องบริการ ไม่ใช่แค่ใครก็ได้"

ชื่อเสียงในคุณภาพและมาตรฐานการบริการของ Maxtex เป็นสิ่งที่ลูกค้าเชื่อมั่น ประทับใจ จนเป็นที่ยอมรับเสมอมา ด้วยบริการที่เอาใจใส่ใจ ทุกขั้นตอน มีความรวดเร็วในการซ่อมและส่งอะไหล่ การแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและถูกจุด พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลและแก้ไขปัญหาเครื่องจักร โดยทีมวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

อะไหล่ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนนำส่งลูกค้าและรับประกันการใช้งานทุกชิ้นส่วน เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้เครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตที่สูงและมีการสูญเสียน้อยที่สุด

ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน Maxtex ที่รู้ลึกรู้จริงเรื่องเครื่องจักร พร้อมให้บริการทุกท่านด้วยใจ

เราไม่หยุดที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ solution และ know how ใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงสายการผลิตให้กับลูกค้า

บริการทั้งหมดของเรา

PLI
โครงการ PLI
(Production Line Improvement)

PLI โครงการปรับปรุงและพัฒนาสายการผลิต นับว่าเป็นจุดเด่นของแม็กซ์เท็กซ์ เรามีนวัตกรรม (innovation) และวิธีการใหม่ๆ (solution) มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรในวงการผลิตข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดการสูญเสีย สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้มากขึ้น จากประสบการณ์หลายทศวรรษของทีมวิศวกรและผู้บริหาร ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า แม็กซ์เท็กซ์มีศักยภาพในการแก้ไขปรับปรุง พัฒนา และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสายการผลิตของท่านอย่างแน่นอน

IMG_1931
คอร์สฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ

Maxtex ให้ความสำคัญสูงสุดในการแบ่งปันความรู้ เรามีหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาสายการผลิตกว่า 25 หลักสูตร ซึ่งอบรมโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ มีการประเมินผลหลังการอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมด้วย เราจัดเตรียมสถานที่ อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับลูกค้าที่มาอบรมทุกท่าน

2
Service Provider

รับซ่อมเครื่องคัดแยกสิ่งปลอมปนฯ ทุกยี่ห้อและอะไหล่เครื่องจักรทุกชนิดในอุตสาหกรรมโรงสีข้าว โปรแกรมการบริการต่าง ๆ รองรับเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานยาวนานและเสื่อมสภาพ

3
Value calculation

เราช่วยท่านคำนวณต้นทุน กำไร และมูลค่าเพิ่มของผลผลิตที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรประเภทต่าง ๆ

OTS
การแก้ไขปัญหาออนไลน์
(OTS)

เราให้บริการแก้ไขปัญหาแบบออนไลน์ที่รวดเร็วทันใจ ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอคำแนะนำหรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ลดระยะเวลาการ downtime ช่วยให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ก่อนการเข้าซ่อมจริง

ศูนย์บริการภูมิภาค

แม็กซ์เท็กซ์มีศูนย์บริการในต่างจังหวัด 2 แห่ง คือศูนย์บริการภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่นครสวรรค์ และศูนย์บริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่ขอนแก่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ลดระยะเวลาในการเดินทางเพื่อส่งสินค้าเข้าซ่อม

ตัวอย่างโครงการที่เราได้ช่วยเหลือ: โครงการลุงบุญมี

แม็กซ์เท็กซ์ได้เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขการทำงานในระบบแก้ไขปัญหาเครื่องจักร รวมถึงให้ความรู้ทั้งในเรื่องการทำงาน การใช้เครื่องจักรให้ถูกต้อง เมื่อทีมงานมี know how แล้ว จึงสามารถพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น