maxtex group logo

การพัฒนาสายการผลิต

Maxtex รับให้คำปรึกษาและพัฒนาสายการผลิตเดิมที่ลูกค้ามีอยู่ให้มีศักยภาพมากขึ้น ด้วยวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญ สามารถเข้าถึงปัญหาที่ลูกค้าต้องการแก้ไข และช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ด้วยงบประมาณที่ลูกค้าสามารถเลือกเองได้