maxtex group logo

การบริการแบบ 24/7

การบริการให้คำปรึกษาและเข้าซ่อมแก้ไขปัญหาเครื่องจักรทุกวันตลอด 24 ชม. เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการลูกค้าที่ทันท่วงทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ด้วยความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้าที่ต้องทำงานตลอด 24 ชม. ลูกค้าสามารถติดต่อวิศวกรที่ดูแลได้ตลอดเวลาโดยไม่มีวันหยุด