Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
     
  Welcome ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.maxtex.net ผู้จำหน่ายเครื่องคัดแยก และปรับปรุงคุณภาพข้าวและเมล็ดธัญพืช
 
           
 

Trainings

การฝึกอบรม


High Technology Service

ติดต่อสื่อสารรวดเร็วทันใจด้วย ทีมงาน
Maxtex Service Center
 

Service Program

โปรแกรมการบำรุงรักษาเครื่องจักร


Customer Service

แผนกสนับสนุนการบริการ
 

Technical Solution

ศูนย์บริการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค


Repair Section

ศูนย์บริการซ่อมบำรุง
 

Potential Development Project for Service Engineers

การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของวิศวกร 

Maxtex Service Center
ศูนย์บริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น และภาคเหนือ จ.นครสวรรค์
         
 

 

 
 
 

ศูนย์ความรู้ด้านเครื่องจักรและประสบการณ์
จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการเอาใจใส่ดูแล
และให้คำปรึกษาขั้นสูงสุด ในเรื่องกระบวนการ
ผลิตข้าวและเมล็ดธัญพืช เพื่อลดการสูญเสีย
และเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจของท่านและ
ตอบสนองความรวดเร็วในการบริการโดยมีการ
ติดตามผล อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด
   
 
 

คือบริการเข้าตรวจเช็คเครื่องจักร
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อแจ้งปัญหาหรือความ
ผิดปกติต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำการใช้งานการ
ทำความสะอาดบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีส่งผลให้
เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เยี่ยมลูกค้าหลังการขาย เป็นโครงการที่ถือ
กำเนิดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ลูกค้ากับแม็กซ์เท็กซ์ทำให้เกิดเป็นความเชื่อมั่น
และความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็น
โครงการที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
ขายและการตลาดทำให้ทราบความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ในขณะเดียวกัน
ลูกค้าก็ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวและ
กิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์อยู่เสมอ
   
         
Copyright © 2012 Maxtex Engineering Co., Ltd.
All Rights Reserved.